Medlemsinformation

Här hittar ni viktig information för er medlemmar med kontaktuppgiter och formulär för vem som ska kontaktas för vilka ärenden. All viktig information hittar ni även på anslagstavlan i entrén.

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar.

Det ska vara lugnt och tyst mellan kl 22:00-07:00 på vardagar och mellan kl 23:00-08:00 på helgdagar.

Om man skall göra några bullriga arbeten i sin lägenhet som t.ex. borra i betong, slipa golv eller spika är sådana arbeten tillåtna mellan 08.00- 20.00 vardagar och mellan 10.00–17.00 helgdagar.

När vi skall ha fest eller t.ex. större reparationsarbeten meddelar vi grannarna och visar hänsyn. Använd gärna tavlan i entrén så kan alla enkelt ta del av informationen.

Viktiga telefonnummer

Om något akut händer på kvällar och helger anmäler du det till HSB driftjour. Kostnaden för utryckning kan komma att drabba anmälaren om det inte anses akut.
 Avgör om felet kan vänta ett dygn eller om det ställer till allvarliga problem för dig och dina grannar. Utforsande vatten, totalstopp i ventilation eller värmesystem samt strömlös lägenhet är exempel på akuta situationer.

  • DMJ Felanmälan: felanmalan@dmjbygg.se
  • HSB driftjour, 077 110 10 30, akuta problem dygnet runt

  • Hiss: Schindler 020 31 33 33 

  • Garageport: Alldoor 070 639 27 70
  • Vitvaror anmäls till Electrolux (serie och maskin nummer efterfrågas)
  • Fel med TV, bredband eller telefoni anmäls till din leverantör (Telia, Boxer etc.)

Felanmälan DMJ

Uppstår det fel i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen under garantitiden (som gäller till februari 2020) anmäler du det till DMJ BYGG via mailadress: felanmalan@dmjbygg.se Det som gäller gemensamma utrymmen informerar du även till styrelsen. Detta gäller under garantitiden. Fel som inte skall anmälas till DMJ är:
 TV, bredband eller telefoni som anmäls till din leverantör. Är det akuta problem ska felanmälan göras till HSB driftjour.

Felanmäl

Garage/Parkering

Här hittar ni blanketten för att ställa er i garage- eller parkeringskö. Skriv ut och fyll i ansökan. Lämna sedan i styrelsens postfack. Det går också bra att kontakta styrelsen via mejl.

Anmälan Garage/parkeringskö

Beställa nycklar

Här hittar ni blankett att fylla i för ansökan om fler nycklar eller nytt lås. blanketten skrivs ut och fylls i. Sedan lämnas den i styrelsens postfack för godkännande.

Ansökan nycklar och lås

Andrahandsuthyrning

Regler och rutiner kring andrahandsuthyrning är på gång men föreningens godkännande behövs alltid så tag kontakt med styrelsen om det är aktuellt att behöva hyra ut lägenheten i andra hand. Tänk på att parkeringar ej är tillåtna att hyra ut i andra hand! Formulär för ansökan hittar ni nedan.

Ansökan andrahandsuthyrning

Renovering

Att bo i en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i en lägenhet som ägs av föreningen. Detta medför att du som medlem och boende inte får göra vad du vill i den lägenhet som du bor i. Vissa förändringar av lägenheten kräver styrelsens godkännande. Exempel på väsentliga förändringar är badrumsrenovering, rivning eller flytt av väggar, renovering av kök, montering av markiser, inglasning av balkong (bygglovspliktigt), målning av balkongtak, installation av tvätt- eller diskmaskin, byta dusch mot badkar, montering av parabol eller antenn samt arbeten med el- och ventilationsinstallationer. Tänk på att det inte är tillåtet att göra åverkan/fästa saker på ytor som tillhör föreningen och inte din egna lägenhet. För allas säkerhet låt en fackman utföra installation av el, våtrum, vvs och ventilation. Detta för att skydda er själva och undvika vattenläckor eller andra skador i framtiden. Vid bygglovspliktiga förändringar kräver styrelsen in kopia på bygglovet då det är Brf Tröinge Park C som är fastighetsägare.

Här kommer du kunna ansöka om tillåtelse för att få renovera din lägenhet.

Ansökan renovering

©Brf. Tröinge Park C

Senast uppdaterad 2019-01-03