Medlemsinformation

Här hittar ni viktig information för er medlemmar med kontaktuppgiter och formulär för vem som ska kontaktas för vilka ärenden. All viktig information hittar ni även på anslagstavlan i entrén.

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar.

Det ska vara lugnt och tyst mellan kl 22:00-07:00 på vardagar och mellan kl 23:00-08:00 på helgdagar.

Om man skall göra några bullriga arbeten i sin lägenhet som t.ex. borra i betong, slipa golv eller spika är sådana arbeten tillåtna mellan 08.00- 20.00 vardagar och mellan 10.00–17.00 helgdagar.

När vi skall ha fest eller t.ex. större reparationsarbeten meddelar vi grannarna och visar hänsyn. Använd gärna tavlan i entrén så kan alla enkelt ta del av informationen.

Viktiga telefonnummer

Om något akut händer på kvällar och helger anmäler du det till HSB driftjour. Kostnaden för utryckning kan komma att drabba anmälaren om det inte anses akut.
 Avgör om felet kan vänta ett dygn eller om det ställer till allvarliga problem för dig och dina grannar. Utforsande vatten, totalstopp i ventilation eller värmesystem samt strömlös lägenhet är exempel på akuta situationer.

  • HSB driftjour, 077 110 10 30, akuta problem dygnet runt

  • Hiss: Schindler 020 31 33 33

  • Garageport: Alldoor 070 639 27 70
  • Vitvaror anmäls till Electrolux (serie och maskin nummer efterfrågas)
  • Fel med TV, bredband eller telefoni, kontakta Telia kundtjänst 90200

Garage/Parkering

Här hittar ni blanketten för att ställa er i garage- eller parkeringskö. Skriv ut och fyll i ansökan. Lämna sedan i styrelsens postfack. Det går också bra att kontakta styrelsen via mejl.

Anmälan Garage/parkeringskö

Beställa nycklar

Här hittar ni blankett att fylla i för ansökan om fler nycklar eller nytt lås. blanketten skrivs ut och fylls i. Sedan lämnas den i styrelsens postfack för godkännande.

Ansökan nycklar och lås

Nyckelkvittens vid försäljning

När ni säljer/köper er lägenhet ska en nyckelkvittens fyllas i. Den ska uppföras i tre exemplar där säljare och köpare behåller varsin. Det tredje exemplaret ska lämnas in till styrelsen.

Nyckelkvittens

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut sin lägenhet i andrahand behövs alltid styrelsens tillåtelse. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning på upp till ett år. Därefter behöver en ny ansökan göras. För andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift i enlighet med stadgarna på 10% av brisbasbeloppet. Ansökan ska göras på nytt för varje person som lägenheten skall hyras ut till. Blanketten nedan fylls i och lämnas i styrelsens postfack för godkännande. Tänk på att styrelsen har möte en gång i månaden och att därför ansöka i god tid. Tänk på att parkeringar ej är tillåtna att hyra ut i andra hand! Formulär för ansökan hittar ni nedan.

Ansökan andrahandsuthyrning

Motioner

Som medlem i Brf Tröinge Park C har du rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman vilka kallas för motion. En i stadgeenlig tid inlämnad motion ska alltid behandlas på årsstämman. Det är en formell skillnad mellan förslag och motion.
När som helst under året kan du, brevledes eller per e-post, till styrelsen skicka in förslag och synpunkter. Vill du att ditt förslag ska behandlas på  årsstämman ska du däremot skriva en motion och lämna i styrelsens postfack. Den mall som ska fyllas i för motionen hittar du här:

Blankett för motion

Renovering

Att bo i en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i en lägenhet som ägs av föreningen. Detta medför att du som medlem och boende inte får göra vad du vill i den lägenhet som du bor i. Vissa förändringar av lägenheten kräver styrelsens godkännande. Exempel på väsentliga förändringar är badrumsrenovering, rivning eller flytt av väggar, renovering av kök, montering av markiser, inglasning av balkong (bygglovspliktigt), målning av balkongtak, installation av tvätt- eller diskmaskin, byta dusch mot badkar, montering av parabol eller antenn samt arbeten med el- och ventilationsinstallationer. Tänk på att det inte är tillåtet att göra åverkan/fästa saker på ytor som tillhör föreningen och inte din egna lägenhet. För allas säkerhet låt en fackman utföra installation av el, våtrum, vvs och ventilation. Detta för att skydda er själva och undvika vattenläckor eller andra skador i framtiden. Vid bygglovspliktiga förändringar kräver styrelsen in kopia på bygglovet då det är Brf Tröinge Park C som är fastighetsägare.

Här kommer du kunna ansöka om tillåtelse för att få renovera din lägenhet.

Ansökan renovering

©Brf. Tröinge Park C

Senast uppdaterad 2020-11-03