Viktig information

Här hittar ni viktig information som rör föreningen och dess medlemmar.

Stadgar och regler

Nedan hittar ni föreningens stadgar, trivselregler osv. Se till att ha koll på både era rättigheter och skyldigheter för allas trivsel i vår förening.

Brandrutin

Photo by Cullan Smith on Unsplash

Återvinningskort

Till varje lägenhet hör ett återvinningskort som ger möjlighet att besöka återvinningscentralen Sandladan i Falkenberg upp till 6ggr varje år utan kostnad för att göra sig av med sitt avfall som inte går att sortera i miljöhuset. Besök utöver detta kostar 250kr/gång. Detta kort följer med lägenheten vid försäljning och ska kvitteras på den nyckelkvittens som måste fyllas i vid ägarbyte och lämnas till styrelsen. Återvinningskortet är därför en värdehandling och borttappat kort skall meddelas styrelsen som beställer ett nytt. Kostnaden debiteras lägenhetsinnehavaren.

Mer information om återvinningskortet hittar ni här:

Försäkring

En hemförsäkring skyddar din lösegendom och ger också viss ersättning för ansvarsskador. Din ordinarie hemförsäkring täcker dock normalt inte skador som uppstår på lägenheten och därför är det viktigt att du tecknar till ett så kallat "bostadsrättstillägg". Har du detta skydd så tar försäkringen många av de skador som kan uppstå på väggar, fönster, golv och inredning i din (och i värsta fall även din grannes) lägenhet. Styrelsen uppmanar alla att ha hemförsäkring MED BOSTADSRÄTTS-TILLÄGG. Föreningen har försäkring för fastigheten hos Länsförsäkringar Halland.

Nyckelrutiner

Behöver du fler eller nya nycklar till din lägenhet så måste en ansökan göras till föreningen som beställer nycklar åt dig från Wikströms lås. Dessa kan sedan kvitteras ut hos styrelsen och kostnaden för nycklarna kommer sedan på hyresavin. Det är även via styrelsen som nytt lås beställs. Formulär för ansökan hittar ni under fliken Medlemsinfo.

Information försäljning/köp

Photo by rawpixel on Unsplash

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När du köper en bostadsrätt blir du medlem och delägare i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Det betyder att när du "köper" en bostadsrätt i Brf Tröinge Park C så överlåter den tidigare lägenhetsinnehavaren sin andel i föreningen till dig. Innan överlåtelsen är klar måste du dock bli antagen som ny föreningsmedlem, ett beslut som fattas av föreningens styrelse. När styrelsen godkänt medlemskapet och överlåtelse av lägenheten ska ske ska nyckelkvittens fyllas i. Denna kvittens hittas under fliken medlemsinfo och ska uppföras i tre exemplar där ett ex. lämnas till styrelsen.

©Brf. Tröinge Park C

Senast uppdaterad 2019-12-27